ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 - Where is your school?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Part A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

  It has .... floors.

  • A. two
  • B. second
  • C. third
  • D. fourth
  • A. What
  • B. When
  • C. Who
  • D. Where
   
   
  • A. student
  • B. classrooms
  • C. floor
  • D. teacher
  • A. Are
  • B. Be
  • C. Do
  • D. Is
  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. of
 

 

 

YOMEDIA
1=>1