ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 - Getting ready for school

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 4 Tiếng Anh lớp 6 Part C do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách chọn đáp án đúng

  He .... breakfast.

  • A. have
  • B. has
  • C. get
  • D. gets
  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. up
   
   
  • A. washes
  • B. wash
  • C. brush
  • D. brushes
  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. up
  • A. wash
  • B. washes
  • C. brushes
  • D. brush
 

 

 

YOMEDIA
1=>1