ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - Vocabulary (Từ Vựng)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Vocabulary Unit 3 tiếng Anh lớp 6. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Tìm từ mà khác nhóm các từ còn lại.

  • A. nurse
  • B. doctor
  • C. engineer
  • D. classmate
 • Câu 2:

  • A. school
  • B. teacher
  • C. house
  • D. classroom
   
   
 • Câu 3:

  • A. name
  • B. family
  • C. class
  • D. open
 • Câu 4: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

  • A. sit
  • B. engineer
  • C. thirty
  • D. window
 • Câu 5:

  • A. school
  • B. door
  • C. stool
  • D. room
 

 

YOMEDIA
1=>1