Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - Numbers

Mời các em thực hành trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 6 phần B - Numbers. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. How
  • B. is
  • C. there
  • D. your
 • Câu 2:

  • A. is
  • B. two
  • C. in
  • D. classroom
 • Câu 3:

  • A. There
  • B. are
  • C. hundreds
  • D. in
 • Câu 4:

  • A. are
  • B. armchair
  • C. his
  • D. living
 • Câu 5:

  • A. is
  • B. four
  • C. in
  • D. his

Được đề xuất cho bạn