ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - Numbers

Mời các em thực hành trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 6 phần B - Numbers. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. How
  • B. is
  • C. there
  • D. your
  • A. is
  • B. two
  • C. in
  • D. classroom
   
   
  • A. There
  • B. are
  • C. hundreds
  • D. in
  • A. are
  • B. armchair
  • C. his
  • D. living
  • A. is
  • B. four
  • C. in
  • D. his
 

 

YOMEDIA
1=>1