Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - My house

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 6 phần A My house do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn một từ đúng để hoàn thành câu

  Câu 1:

  • A. This
  • B. That
  • C. Those
  • D. There
 • Câu 2:

  • A. Who
  • B. How many
  • C. There
  • D. This
 • Câu 3:

  • A. bench
  • B. armchairs
  • C. stool
  • D. eraser
 • Câu 4:

  • A. How
  • B. What
  • C. How many
  • D. Who
 • Câu 5:

  • A. much
  • B. many
  • C. long
  • D. old

Được đề xuất cho bạn