ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - Families

Mời các em theo dõi bài học và thực hành trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 6 part C Families. Chúc các em học tốt!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng.

  I am Nam. This is .... family. 

  • A. I
  • B. my
  • C. we
  • D. me
  • A. his
  • B. her
  • C. my
  • D. their
   
   
  • A. a
  • B. an
  • C. these
  • D. those
  • A. are
  • B. is
  • C. do
  • D. does
 • Câu 5:

  I'm Nhi..This is .... sister. 

  • A. she
  • B. her
  • C. my
  • D. me
 

 

YOMEDIA
1=>1