ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 6 - Pollution

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 6 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  There isn't .... rice in the bowl.

  • A. a few
  • B. a little
  • C. much
  • D. some
  • A. want
  • B. is wanting
  • C. need
  • D. needs
   
   
  • A. Don't
  • B. Not
  • C. Should
  • D. Shouldn't
  • A. of
  • B. off
  • C. to
  • D. far
  • A. want
  • B. don't want
  • C. should
  • D. shouldn't
 

 

 

YOMEDIA
1=>1