Trắc nghiệm Unit 16 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập Ngữ pháp Unit 16 tiếng Anh lớp 6 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. are
  • B. little
  • C. at
  • D. today
 • Câu 2:

  • A. much
  • B. are
  • C. there
  • D. on
 • Câu 3:

  • A. need
  • B. more
  • C. because
  • D. are
 • Câu 4:

  • A. shouldn't
  • B. empty
  • C. and
  • D. them
 • Câu 5:

  • A. Not
  • B. burn
  • C. much
  • D. and

Được đề xuất cho bạn


nocache getTestByLessionID