ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 - Natural features

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Phần C do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  .... is hot and has very little water and very few plants.

  • A. Mountain
  • B. Desert
  • C. Park
  • D. River
  • A. high
  • B. height
  • C. tall
  • D. longth
   
   
 • Câu 3:

  Ha Noi is the .... of Viet Nam. 

  • A. capital
  • B. city
  • C. mountain
  • D. forest
  • A. The Red River
  • B. The Mekong River
  • C. The Amazon River
  • D. The Nile River
  • A. the highest mountain
  • B. the longest mountain
  • C. the biggest mountain
  • D. the shortest mountain
 

 

AMBIENT
1=>1