Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 - Vacation Destinations

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 phần A do học247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. How much
  • B. How long
  • C. How many
  • D. How often
 • Câu 2:

  • A. What
  • B. Where
  • C. How long
  • D. How often
 • Câu 3:

  • A. In a week
  • B. On a week
  • C. To a week
  • D. For a week.
 • Câu 4:

  • A. How do you do
  • B. What do you do
  • C. What are you going to do
  • D. What would you like
 • Câu 5:

  • A. stay
  • B. visit
  • C. go
  • D. do

Được đề xuất cho bạn