ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 - Vacation Destinations

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 phần A do học247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1