Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 - Suggestions

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 Phần C do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. go
  • B. going
  • C. to go
  • D. to going
 • Câu 2:

  • A. go
  • B. going
  • C. to go
  • D. to going
 • Câu 3:

  • A. come
  • B. coming
  • C. to come
  • D. to coming
 • Câu 4:

  • A. play
  • B. plays
  • C. is playing
  • D. is going to playing
 • Câu 5:

  • A. have
  • B. having
  • C. to have
  • D. to having

Được đề xuất cho bạn