ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1