Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 - Free time plans

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 Phần B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. is going to make
  • B. some
  • C. in
  • D. at
 • Câu 2:

  • A. There
  • B. long
  • C. vacation
  • D. on
 • Câu 3:

  • A. goes
  • B. visit
  • C. her
  • D. grandfather
 • Câu 4:

  • A. Which
  • B. is
  • C. to
  • D. first
 • Câu 5:

  • A. are
  • B. in
  • C. this
  • D. summer

Được đề xuất cho bạn