Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 - The weather and seasons

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 13 tiếng Anh lớp 6 Phần A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. is
  • B. are
  • C. like
  • D. likes
 • Câu 2:

  • A. there is
  • B. there are
  • C. these are
  • D. it is
 • Câu 3:

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. of
 • Câu 4:

  • A. activities
  • B. pastimes
  • C. seasons
  • D. weather
 • Câu 5:

  • A. spring
  • B. summer
  • C. fall
  • D. winter

Được đề xuất cho bạn