ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 - The weather and seasons

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 13 tiếng Anh lớp 6 Phần A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1