ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 52: Địa y

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. kí sinh  
  • B. hội sinh
  • C. cộng sinh     
  • D. hoại sinh
  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Tiết chất độc xua đuổi kẻ thù
  • C. Tổng hợp chất hữu cơ 
  • D. Hút nước và muối khoáng
   
   
  • A. các đầm lầy.
  • B. mặt đất.
  • C. mặt dưới của lá cây. 
  • D. thân cây gỗ.
 • Câu 4:

  Vì sao nói địa y có vai trò tiên phong mở đường ? 

  • A. Vì chúng phân hủy đá thành đất và khi chết đi tạo thành một lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật khác đến sau.
  • B. Vì chúng có mặt ở mọi nơi trên Trái Đất và là nguồn thức ăn của hầu hết các loài động vật.
  • C.  Vì chúng là dạng sống duy nhất có khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời, khởi đầu cho mọi quan hệ dinh dưỡng khác. 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra.
 • Câu 5:

  Từ địa y, người ta có thể sản xuất ra chế phẩm nào sau đây ? 

  • A. Rượu
  • B. Phẩm nhuộm
  • C. Nước hoa 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra
 • Câu 6:

  Thành phần nào dưới đây không thể có trong cấu tạo của địa y?

  • A. Nấm
  • B. Rêu
  • C. Vi khuẩn lam     
  • D. Tảo
 • Câu 7:

  Địa y có thể có hình dạng nào dưới đây ? 

  • A. Dạng búi sợi
  • B. Hình cành cây
  • C. Dạng vảy 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra
 • Câu 8:

  Thành phần nào dưới đây luôn có mặt trong cấu tạo của bất kỳ loại địa y nào ? 

  • A. Tảo 
  • B. Nấm
  • C. Vi khuẩn 
  • D. Rêu
 • Câu 9:

  Chức năng quang hợp của địa y được thực hiện nhờ thành phần nào ? 

  • A. Cả nấm và vi khuẩn lam
  • B. Nấm hoặc vi khuẩn lam
  • C. Tảo hoặc vi khuẩn lam 
  • D. Cả nấm và tảo
 • Câu 10:

  Khi nói về địa y, phát biểu nào sau đây là đúng ? 

  • A. Sống được ở những nơi khô cằn
  • B. Phân bố ở cả trong nước, trên mặt đất và trong không khí
  • C. Các thành phần của địa y không có mối liên hệ về mặt dinh dưỡng 
  • D. Không có vai trò trong việc tạo thành đất.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)