ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 51: Nấm

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. kí sinh
  • B. tự dưỡng
  • C. cộng sinh. 
  • D. hoại sinh.
 • Câu 2:

  Khi nói về mốc trắng, nhận định nào dưới đây là không chính xác? 

  • A. Thường tìm thấy trong cơm để lâu ngày, ruột bánh mì để thiu
  • B. Tồn tại vách ngăn giữa các tế bào trong sợi nấm
  • C. Sinh sản bằng bào tử 
  • D. Không chứa diệp lục
   
   
  • A. nấm men.
  • B.  mốc trắng.
  • C. mốc tương. 
  • D. mốc xanh.
  • A. Nấm hương
  • B. Nấm mỡ
  • C. Nấm rơm 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra
  • A. 25oC - 30oC
  • B. 15oC - 20oC
  • C. 35oC - 40o
  • D. 30oC - 35oC
 • Câu 6:

  Loại nấm nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người ? 

  • A. Nấm than
  • B. Nấm sò
  • C. Nấm men    
  • D. Nấm von
 • Câu 7:

  Ở người, bệnh nào dưới đây do nấm gây ra ? 

  • A. Tay chân miệng
  • B. Á sừng
  • C. Bạch tạng 
  • D. Lang ben
 • Câu 8:

  Loại nấm nào dưới đây thường gây hại trên cây ngô ? 

  • A. Nấm thông
  • B. Nấm von
  • C. Nấm than   
  • D. Nấm lim
 • Câu 9:

  Những loài nấm độc thường có điểm đặc trưng nào sau đây ? 

  • A. Tỏa ra mùi hương quyến rũ
  • B. Thường sống quanh các gốc cây
  • C. Có màu sắc rất sặc sỡ 
  • D. Có kích thước rất lớn
 • Câu 10:

  Nấm sinh sản chủ yếu theo hình thức nào ? 

  • A. Sinh sản bằng hạt
  • B. Sinh sản bằng cách nảy chồi
  • C. Sinh sản bằng cách phân đôi 
  • D. Sinh sản bằng bào tử
 

 

 

YOMEDIA
1=>1