ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 50: Vi khuẩn

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Có cấu tạo đơn bào, sống độc lập hoặc thành cặp, nhóm
  • B. Kích thước rất nhỏ bé, chưa có nhân hoàn chỉnh
  • C. Tất cả các phương án đưa ra 
  • D. Có hình thái đa dạng : hình que, hình cầu, hình dấu phẩy,…
 • Câu 2:

  Vi khuẩn nào dưới đây có khả năng tự dưỡng ? 

  • A. Vi khuẩn lactic
  • B.  Vi khuẩn lam
  • C. Vi khuẩn than 
  • D. Vi khuẩn thương hàn
   
   
 • Câu 3:

  Ở vi khuẩn tồn tại bao nhiêu phương thức dinh dưỡng chủ yếu ? 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2
 • Câu 4:

  Vi khuẩn sinh sản chủ yếu theo hình thức nào ? 

  • A. Phân đôi
  • B. Nảy chồi
  • C. Tạo thành bào tử 
  • D. Tiếp hợp
  • A. cộng sinh. 
  • B. hoại sinh.
  • C. kí sinh.  
  • D. tự dưỡng.
 • Câu 6:

  Giữa vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu đã hình thành nên mối quan hệ nào dưới đây ? 

  • A. Cạnh tranh
  • B. Cộng sinh
  • C.  Kí sinh    
  • D. Hội sinh
 • Câu 7:

  Người ta đã “lợi dụng” hoạt động của vi khuẩn lactic để tạo ra món ăn nào dưới đây ? 

  • A. Bánh gai
  • B. Giả cầy
  • C. Giò lụa    
  • D. Sữa chua
 • Câu 8:

  Để bảo quản thực phẩm trước sự tấn công của vi khuẩn hoại sinh, chúng ta có thể áp dụng phương pháp nào sau đây ? 

  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Sấy khô
  • C.  Ướp muối 
  • D. Ướp lạnh
 • Câu 9:

  Khi nói về virut, nhận định nào dưới đây là không chính xác ? 

  • A. Có lối sống kí sinh
  • B. Kích thước nhỏ hơn vi khuẩn
  • C. Có cấu tạo tế bào 
  • D. Có hình thái và cấu trúc đa dạng: dạng khối, dạng que, dạng nòng nọc…
 • Câu 10:

  Khả năng phân hủy xác sinh vật phản ánh hình thức dinh dưỡng nào ở vi khuẩn ? 

  • A. Cộng sinh
  • B. Hoại sinh
  • C. Hội sinh       
  • D. Kí sinh
 

 

YOMEDIA
1=>1