YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 31 Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 31 về Thụ tinh, kết quả và tạo hạt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu.
  • B. Mỗi hạt phấn hút chất nhày ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành ống phấn.
  • C.  Khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.
  • D. Mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành ống phấn. Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu. Khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.
  • A. Vỏ noãn.
  • B. Hợp tử.
  • C. Bầu nhuỵ.
  • D. Noãn đã thụ tinh.
  • A. Là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn để tạo thành hợp tử.
  • B. Là hiện tượng bầu phát triển thành quả chứa hạt.
  • C. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.
  • D. Là sự kết hợp của hạt phấn với bầu để tạo thành quả.
  • A. Có thụ phấn thì mới có thụ tinh, nhưng hạt phấn phải nảy mầm thì mới xảy ra thụ tinh, có trường hợp xảy ra thụ phấn nhưng không xảy ra thụ tinh vì hạt phấn không nảy mầm.
  • B. Có thụ phấn thì mới có thụ tinh, nhưng hạt phấn phải nảy mầm thì mới xảy ra thụ tinh.
  • C. Có trường hợp xảy ra thụ phấn nhưng không xảy ra thụ tinh vì hạt phấn không nảy mầm.
  • D. Có sự liên quan giữa thụ phấn và thụ tinh để hình thành cơ thể mới.
  • A. Hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.
  • B. Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
  • C. Có sự tham gia của cây bố và cây mẹ. Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
  • D. Có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.
  • A. Rau bợ
  • B. Thông
  • C. Mía 
  • D. Dương xỉ
  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4
  • A. Hoa măng cụt 
  • B. Hoa vải
  • C. Hoa lạc 
  • D. Hoa na
  • A. Quả hồng
  • B. Quả thị
  • C. Quả cà 
  • D. Quả bưởi
  • A. đầu nhuỵ
  • B. lá đài
  • C. tràng 
  • D. bao phấn
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF