Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 22 Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 22 về Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu):

  • A. Ánh sáng, nước, nhiệt độ
  • B. Ánh sáng, khí cacbonic, nhiệt độ, khí ôxi
  • C. Nhiệt độ, nước, khí cacbonic, chất diệp lục
  • D. Ánh sáng, nước, khí cacbonic, nhiệt độ.
  • A. Đáp ứng về nhu cầu ánh sáng cho cây quang hợp
  • B. Đáp ứng về nhu cầu nhiệt độ cho cây quang hợp
  • C. Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp sẽ thỏa mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài giúp cho sự quang hợp của cây 
  • D. Câu A và B
  • A. Cung cấp khí oxi
  • B. Cung cấp chất hữu cơ
  • C. Góp phần điều hoà không khí 
  • D. Cả A, B, C đều đúng
  • A. Đúng. Vì mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều cần ôxi do cây xanh thải ra trong quang hợp.
  • B. Đúng. Vì mọi sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang hợp tạo ra.
  • C. Không đúng. Vì không phải tất cả mọi sinh vật đều phải sống nhờ vào cây xanh.
  • D. Đúng Vì con người và hầu hết các loài động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí ôxi do cây xanh tạo ra.