ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 11 Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 11 về Sự hút nước và muối khoáng của rễ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1