ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Các loại hoa - Sinh học 6

Nếu các em có những khó khăn nào về Các loại hoa các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Sinh HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (92 câu):

 • Hello Bro! Cách đây 2 năm

  Hoa đơn tính là hoa

  A. có đài, tràng.

  B. có đài, nhuỵ.

  C. có đài, tràng, nhị, nhuỵ.

  D. thiếu nhị hoặc nhuỵ.

  10/04/2019 |    15 Trả lời

  Theo dõi (0)
  15
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hello Bro! Cách đây 2 năm

  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

  1. Các bộ phận chính của hoa bao gồm :

  A. đế hoa, hạt phấn, noãn.

  B. đài, tràng (cánh hoa), nhị và nhuỵ.

  C. , tràng, chỉ nhị, nhuỵ.

  D. đế hoa, cuống hoa, nhị và nhuỵ.

  10/04/2019 |    14 Trả lời

  Theo dõi (0)
  14
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hello Bro! Cách đây 2 năm

  Những cây có hoa nở về ban đêm như : nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ ?

  10/04/2019 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hello Bro! Cách đây 2 năm

  Theo bộ phận sinh sản, có những loại hoa nào ?

  10/04/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bitch Lasanga Cách đây 2 năm

  1. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, có thể chia hoa thành hai nhóm là

  A. hoa đực, hoa cái.

  B. hoa đơn tính, hoa lưỡng tính.

  C. hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm.

  D. hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn.

  10/04/2019 |    11 Trả lời

  Theo dõi (0)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bitch Lasanga Cách đây 2 năm

  Thế nào là hoa giao phấn ? Hoa giao phấn có đặc điểm gì ?

  10/04/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bitch Lasanga Cách đây 2 năm

  Theo tính chất của hoa, có những loại hoa nào ?

  10/04/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm

  xác định và giải thích được bộ phận quan trọng nhất trong hoa

  27/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 3 năm

  Câu 1: So sánh hoa đơn tính và hoa lưỡng tính?

  Câu 2: Phân biệt hoa thụ phấn nhờ sâu bọvà nhờ gió?

  Câu 3: So sánh dương xỉ với rêu có gì tiến hóa hơn?

  Mình sẽ tích cho bạn nào nhanh nhất trả lời đúng nhất, Mình cần gấp lắm lun ý!!!

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 3 năm

  Hoa có cấu tạo phù hợp với chức năng sinh sản như thế nào?

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 3 năm

  Dâm bụt có phải là hoa đơn tính không các bạn ?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm

  1. Kể tên và nêu đặc điểm của các loại hoa, quả và hạt ?

  2. Phân biệt thụ tinh và thụ phấn ?

  3. Quang hợp là gì ? Vẽ sơ đồ quá trình quang hợp ?

  4. Hô hấp là gì ? Vẽ sơ đồ quá trình hô hấp ?

  5. Trình bày thí nghiệm chứng minh cây hút nước từ rễ lên thân ?

  6. Trình bày thí nghiệm chứng minh cây thoát hơi nước qua lá ?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 3 năm

  Tìm những ứng dụng kiến thức về thụ phấn trong nông nghiệp

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 3 năm

  1. Hãy tìm các ví dụ về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm:

  - Hoa mọc đơn độc:

  - Hoa mọc thành cụm:

  2. Căm cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

  - Hoa lưỡng tính:

  - Hoa đơn tính:

  3. Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ.

  27/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 3 năm

  Tại sao hoa cúc lại được xếp vào nhóm hoa mọc thành cụm?

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 3 năm

  1. Giải thích các điều kiện cần thiết cho quang hợp. Vì sao không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất \(->\) HS có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương. Giải thích ý nghĩa của sự thoát hơi nước.

  2. Khái niệm hoa đơn tính, hoa lưỡng tính và cho ví dụ. Giải thích vai trò của hoa đối với đời sống. Phân biệt đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ, nhờ gió. Cho ví dụ.

  3. Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào?

  4. Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ. Những hoa nhỏ tường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?

  13/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 năm

  Chỉ tớ ba câu sau nhá:

  1. Căn xứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính?

  2. Có mấy cách xếp hoa trên cây? Nêu ví dụ.

  3*. Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đói với sự thụ phấn của hoa?

  *. Chia sẻ thật này: mình ngốc lắm!

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 3 năm

  Gấp lắm rồi nhanh nhanh nhanh

  Phân tích điểm thích nghi của môi trường sống của cây đậu Hà Lan?

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 3 năm

  những loài hoa nào có màu tím

  những loài hoa nào có màu xanh dương

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 3 năm

  phân biệt các loại: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính và hoa đơn tính theo bộ phận sinh sản chủ yếu

  phân biệt các loại hoa theo cách sắp xếp hoa trên cây. cho ví dụ? nêu ý nghĩa của cách xếp hoa đó

  Giúp mk nha mk đag cần gấp lắm!

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 3 năm

  Cho ví dụ vè hoa mọc đơn độc

  13/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • May May Cách đây 3 năm

  Các loại hoa mọc thành cụm

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng Cách đây 3 năm

  Các cây có hoa sống được ở những môi trường nào

  27/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 3 năm

  Phân loại hoa dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản

  25/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 3 năm

  các bạn có thể giúp mk liệt kê tên các loài hoa trên khắp thế giới ko?

  càng nhìu càng tốt ạ

  16/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1