ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Cấu tạo miền hút của rễ - Sinh học 6

Nếu các em có những khó khăn nào về Cấu tạo miền hút của rễ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Sinh HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (63 câu):

 • Huy Hạnh Cách đây 5 tháng

  A. ở miền hút của rễ, trụ giữa bao gồm bó mạch và ruột

  B. cấu tạo của miền hút ở rễ gồm hai phần là vỏ và trụ giữa

  C. ở miền hút của rễ, phần vỏ bao gồm biểu bì và thịt vỏ

  D. ở miền hút của rễ, bó mạch bao gồm thịt vỏ và ruột

  12/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Vân Cách đây 5 tháng

  A. mạch gỗ

  B. mạch rây

  C. ruột

  D. Biểu bì

  12/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 5 tháng

  A. Giúp rễ hút nước

  B. Giúp rễ hút muối khoáng hòa tan

  C. Bảo vệ và che chở cho đầu rễ

  D. Giúp rễ hút nước và muối khoáng hòa tan

  12/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 5 tháng

  A. Thịt vỏ

  B. Trụ giữa

  C. Biểu bì

  D. Mạch gỗ

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 5 tháng

  A. Miền chóp rễ, miền hút

  B. Miền sinh trưởng, miền hút, miền chóp rễ

  C. Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ

  D. Miền trưởng thành, miền hút, miền chóp rễ

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 5 tháng

  A. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá

  B. Vận chuyển chất hữu cơ từ rễ lên lá

  C. Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây

  D. Trao đổi khí và hơi nước với môi trường

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 5 tháng

  A. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e; 6 – f.

  B. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d; 5 – f; 6 – e.

  C. 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – e; 5 – f; 6 – e.

  D. 1 – a; 2 – c; 3 – a; 4 – f; 5 – d; 6 – e.

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 5 tháng

  A. Gồm 2 phần: Vỏ và trụ giữa.

  B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

  C. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

  D. Có ruột chứa chất dự trữ

  13/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 1 năm

  31/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 1 năm
    Gồm 2 phần vỏ và trụ giữa
    Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất
    Có nhiều lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
    Có ruột chứa chất dự trữ

  30/05/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 1 năm

  30/05/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • châu Lê thị phi Cách đây 1 năm
  Trong các miền của rễ , miền nào là quan trọng nhất? Vì sao?

  24/12/2019 |    13 Trả lời

  Theo dõi (0)
  13
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hà Cách đây 2 năm
  1 hình

  02/10/2019 |    9 Trả lời

  Theo dõi (1)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguệt Hà Thư Cách đây 2 năm
  1 hình

  27/09/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Cách đây 2 năm

  Trong các đặc điểm sau:

  (1) Thành phần tế bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt.

  (2) Thành tế bào dày.

  (3) Chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  (4) Áp suất thẩm thấu lớn.

  Tế bào lông hút ở rễ cây có bao nhiêu đặc điểm?

  A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

  30/03/2019 |    12 Trả lời

  Theo dõi (0)
  12
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 3 năm

  Câu 1. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

  A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

  B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.

  C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

  D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

  Câu 2. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

  A. tế bào thịt vỏ.

  B. tế bào biểu bì.

  C. tế bào kèm.

  D. quản bào.

  Câu 3. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ ?

  A. Nhân

  B. Vách tế bào

  C. Không bào

  D. Lục lạp

  Câu 4. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

  A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

  B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

  C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

  D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

  Câu 5. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ ?

  A. Ruột B. Bó mạch

  C. Biểu bì D. Thịt vỏ

  Câu 6. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp ?

  A.2 lớp B. 1 lớp

  C. 3 lớp D. 4 lớp

  Câu 7. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào ?

  A. Biểu bì và ruột

  B. Thịt vỏ và bó mạch

  C. Ruột và bó mạch

  D. Mạch rây và mạch gỗ

  Câu 8. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa ?

  A. Ruột B. Bó mạch

  C. Biểu bì D. Thịt vỏ

  Câu 9. Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng ?

  1. Mạch gỗ

  2. Mạch rây

  3. Ruột

  A. 2, 3 B. 1, 2

  C. 1, 3 D. 1, 2, 3

  Câu 10. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây ?

  A. Hút nước và muối khoáng

  B. Vận chuyển các chất lên thân

  C. Tăng trưởng về chiều dài

  D. Hô hấp

  18/09/2018 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 3 năm

  Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần?

  - Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

  Quan sát hình H.10.2 và H7.4, rút ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala Cách đây 3 năm

  Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 3 năm

  Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào ? Nó có tồn tại mãi không ?

  12/10/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  Câu 1:Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút ko?Vì sao?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 3 năm

  câu hỏi !!

  1.nêu cấu tạo của tế bào thực vật.nêu quá trình lớn lên,phân chia ở tế bào thực vật

  2.kể tên,nêu chức năng các bộ phận miền hút của rễ

  3 thân to ra do đâu?thân dài ra do đâu?

  4.Cấu tạo của thân non và thân trưởng thành có gì giống và khác nhau?

  5.nêu vd và chức năng của các loại dễ biến dạng

  6.Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi ra hoa tạo quả?

  7.Tại sao trồng các cây lấy gỗ và lấy sợi thường tỉa cành và không bấm ngọn?

  8.Tại sao trồng đạu,bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả thường phải ngắt ngọn?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 3 năm

  Nêu đặc điểm và vai trò của miên hút rễ

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 3 năm

  miền nào quan trọng nhất trong các miền và vì sao?

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 3 năm

  Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con còn nhiều?

  12/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 năm

  miền hút của rễ có đặc điểm gì ??

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1