YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 45 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 45: Nguồn gốc cây trồng giúp các em học sinh giải thích được tuỳ theo mục đích sử dụng, cây trồng đã được tuyển chon và cải tạo từ cây hoang dại; Phân biệt được sự khác nhau giữa cây dại và cây trồng dựa vào: Tính chất: quả to, ngọt, không hạt và nguồn gốc cây trồng. Vận dụng những biện pháp chính vào việc cải tạo cây trồng.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF