YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 44 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật giúp các em học sinh biết hướng phát triển của giới Thực vật; Nêu được 3 giai đoạn phát triển chính của thực vật: Sự xuất hiện thực vật ở nước, các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt Kín. Thực vật Hạt kín chiếm ưu thế và tiến hoá hơn cả trong giới thực vật thể hiện qua: Đa dạng môi trường sống, đa dạng loài, số lượng cá thể trong loài,..

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON