ON
YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 34 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 34: Phát tán của quả và hạt​ giúp các em học sinh rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp rút ra kiến thức về sự phát tán của quả và hạt.

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1