YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 29 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 29: Các loại hoa giúp các em học sinh phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và hoa lưỡng tính. Phân biệt được 2 cách xếp hoa trên cây biết được ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF