YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 20 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 20: Đặc điểm trong của lá​ giúp các em học sinh nắm rõ các đặc điểm bên trong phù hợp với chức năng của phiến lá. Giải thích được đặc điểm màu sắc của 2 mặt phiến lá.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF