ON
YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 17 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân​ giúp các em học sinh biết tiền hành các bước làm thí nghiệm: Chuẩn bị thí nghiệm; Tiến hành thí nghiệm; Nhận xét kết quả thí nghiệm và kết luận.

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1