ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 1 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống giúp các em học sinh phân biệt vật sống và vật không sống, biết được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống; biết cách thiết lập bảng so sánh những đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.

ADSENSE

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF