Giải bài tập SGK Bài 1 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống giúp các em học sinh phân biệt vật sống và vật không sống, biết được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống; biết cách thiết lập bảng so sánh những đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo