YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 38 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 38: Rêu - Cây rêu giúp các em học sinh hiểu về đặc điểm của rêu là thực vật đã có thân, lá, nhưng có cấu tạo đơn giản: Cơ quan sinh dưỡng: thân, lá, rễ (giả); Cơ quan sinh sản : túi bào tử. Sinh sản bằng bào tử và so sánh với thực vật có hoa: chưa có mạch dẫn, chưa có rễ thật, chưa có hoa, quả.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF