ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 104 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 104 sách GK Sinh lớp 6

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Quả do bầu nhụy chứa noãn được thụ tinh.
  • Hạt do noãn đã được thụ tinh tạo thành.
  • Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa là: cây cà chua, cây hồng, cây thị ... (giữ lại đài hoa); cây chuối, cây ngô ...(giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy).

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 104 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON