YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13 trang 112 SBT Sinh học 6

Giải bài 13 tr 112 sách BT Sinh lớp 6

Bạn nào sau đây phân loại không đúng các cây đã quan sát được khi đi tham quan thiên nhiên?

A. Bạn Minh: cây trắc bách diệp thuộc ngành Hạt trần.

B. Bạn Hằng: cây si thuộc ngành Hạt kín, lớp Hai lá mầm.

C. Bạn Vũ: cây tre thuộc ngành Hạt trần.

D. Bạn Lan: cây bòng bong thuộc ngành Quyết. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Cây Hạt trần thuộc nhóm thực vật không có hoa.
  • Bạn Vũ sai: cây tre thuộc ngành Hạt kín.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 112 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF