Sinh học 6 Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Lý thuyếtBT SGK FAQ

Nội dung bài học Hạt và các bộ phận của hạt tìm hiểu về các bộ phận của hạt : hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Tóm tắt lý thuyết

1. Các cấu tạo của hạt

Cấu tạo của hạt

Hình 1: Cấu tạo của hạt

A- Một nửa hạt đậu đen đã bóc vỏ;  B-Hạt ngô đã bóc vỏ

Câu hỏi

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

1. Hạt gồm những bộ phận nào?

Vỏ và phôi

Vỏ,phôi, nhũ phôi

2. Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?

Vỏ hạt

Vỏ hạt

3.Phôi gồm những bộ phận nào?

Chồi, lá, thân  và rễ mầm

Chồi, lá, thân  và rễ mầm

4. Phôi có mấy lá mầm?

2 lá mầm

1 lá mầm

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu.

ở 2 lá mầm

ở phôi nhũ

2. Phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm

So sánh hạt đỗ đen và hạt ngô

a. Giống nhau

  • Hạt đều gồm có vỏ và phôi.
  • Phôi đều gồm có các bộ phận: Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.

b. Khác nhau

Đặc điểm

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

Phôi nhũ

Không có

Số lá mầm

Hai 

Một 

Bộ phận chứa chất dinh dưỡng dự trữ

Hai lá mầm

Phôi nhũ

Kết luận

Hạt hai lá mầm

Hạt một lá mầm

Ví dụ hạt khác

Hạt lạc,hạt bưởi,...

Hạt thóc,hạt kê,...

Cây một lá mầm và cây hai lá mầm

Hình 2: Cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  • Cây hai lá mầm: Phôi của hạt có hai lá mầm. (đỗ đen, lạc, bưởi, cam ...)

  • Cây một lá mầm: Phôi của hạt chỉ có một lá mầm. (Ngô, lúa, kê, ...)

Bài tập minh họa

Bài 1: 

Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?

Hướng dẫn:

Hạt để làm giống cần đủ các điều kiện sau:

  • Hạt to, chắc, mẩy: Có nhiều chất dinh dưỡng và có phôi khỏe.
  • Đảm bảo cho hạt nảy mầm phát triển thành cây con.
  • Hạt không bị sâu bệnh: Cây non không bị sâu bệnh.

 

Lời kết

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về Hạt và các bộ phận của hạt. Mọi trao đổi, thắc mắc về lí thuyết, bài tập, các em vui lòng để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp nhé. Các bài SGK cũng được trình bày rất kĩ ở mục Bài tập SGK. Các em quan tâm có thể xem thêm nội dung Bài 34: Phán tán của quả và hạt ở bài học tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo