YOMEDIA
UREKA

Sinh học 6 Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá


Vì sao lá có thể tự tạo chất dinh dưỡng cho cây? Ta sẽ giải thích được điều này sau khi đã tìm hiểu rõ cấu tạo trong của phiến lá.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

Sơ đồ cắt ngang phiến lá

Hình 1: Sơ đồ cắt ngang phiến lá

  • Cấu tạo của phiến lá gồm 3 phần: biểu bì, thân lá và thịt lá.

1.1. Biểu bì

Lớp tế bào biểu bì đã được bóc ra

Hình 2: Lớp tế bào biểu bì đã được bóc ra

1-Biểu bì mật trên 2-Biểu bì mặt dưới

Trạng thái của lỗ khí

Hình 3: Trạng thái của lỗ khí

  • Biểu bì có tác dụng bảo vệ: tế bào phải xếp sát nhau.

  • Lỗ khí đóng mở giúp thoát hơi nước.

  • Lỗ khí tập trung ở mặt dưới của phiến lá.

  • Lỗ khí thông với khoang chứa không khí ở bên trong của phiến lá.

1.2. Thịt lá

Sơ đồ cấu tạo một phiến lá có độ phóng đại lớn

Hình 4: Sơ đồ cấu tạo một phiến lá có độ phóng đại lớn

  • Cấu tạo của thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng có lục lạp ở bên trong.
  • Thịt lá có vai trò thu nhận ánh sáng để tạo chất hữu cơ cho cây. Khi có đủ ánh sáng lục lạp hình thành.
Đặc điểm so sánh TB biểu bì mặt trên TB biểu bì mặt dưới

Hình dạng

Dài bầu dục

Dẹp, ngắn

Cách sắp xếp

Xếp xít nhau

thưa

Số lượng lục lạp

Nhiều

ít

Chức năng Chế tạo chất hữu cơ Chứa và trao đổi khí

Bảng 1. Bảng so sánh đặc điểm của tế bào biểu bì mặt trên và mặt dưới

1.3. Gân lá

Hình 5: Gân lá

Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, bao gồm phần mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất.

1.4. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Cấu tạo trong của phiến lá

Hình 6: Sơ đồ tư duy bài Cấu tạo trong của phiến lá

Bài tập minh họa

Bài 1:

Hãy nối mỗi bộ phận của phiến lá ở cột A với  mỗi chức năng ở cột B sao cho phù hợp:

CỘT A

Các bộ phận 

CỘT B

Chức năng

1. Lỗ khí gồm 2 tế bào hình hạt đậu, có khả năng đóng mở

A. có chức năng bảo vệ phiến lá

2. Biểu bì gồm các tế bào không màu, trong suốt

B. có chức năng chế tạo chất hữu cơ

3.Thịt lá gồm các tế bào chứa lục lạp

C. có chức năng vận chuyển các chất nuôi cây

4. Gân lá gồm các bó mạch

D. Giúp lá trao đổi khí và hơi nước

Hướng dẫn:

1 - D ; 2 - A ; 3 - B, 3 - C

Bài 2:

Cho các từ: vận chuyển, bảo vệ, biểu bì, đóng mở, lỗ khí, lục lạp

Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ…… trong những câu sau:

(1) Bao bọc phiến lá là một lớp tế bào  …………trong suốt nên ánh sáng có thể xuyên qua chiếu vào phần thịt lá.

(2) Lớp tế bào biểu bì có màng ngoài rất dày có chức năng………… cho các phần bên trong của phiến lá.

(3) Lớp tế bào biểu bì mặt dưới có rất nhiều…………………

(4) Hoạt  động…………………của nó giúp cho lá trao đổi khí và cho hơi nước thoát ra ngoài.

(5) Các tế bào thịt lá chứa rất nhiều  ……………………có chức năng thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ.

(6) Gân lá có chức năng …………………………..các chất  cho phiến lá

Hướng dẫn:

(1) Bao bọc phiến lá là một lớp tế bào biểu bì trong suốt nên ánh sáng có thể xuyên qua chiếu vào phần thịt lá.

(2) Lớp tế bào biểu bì có màng ngoài rất dày có chức năng bảo vệ cho các phần bên trong của phiến lá.

(3) Lớp tế bào biểu bì mặt dưới có rất nhiều lỗ khí.

(4) Hoạt  động đóng, mở của nó giúp cho lá trao đổi khí và cho hơi nước thoát ra ngoài.

(5) Các tế bào thịt lá chứa rất nhiều lục lạp có chức năng thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ.

(6) Gân lá có chức năng vận chuyển các chất  cho phiến lá

3. Luyện tập Bài 20 Sinh học 6

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 20 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 6 Bài 20 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 67 SGK Sinh học 6

Bài tập 2 trang 67 SGK Sinh học 6

Bài tập 3 trang 67 SGK Sinh học 6

Bài tập 4 trang 67 SGK Sinh học 6

Bài tập 5 trang 67 SGK Sinh học 6

Bài tập 2 trang 35 SBT Sinh học 6

Bài tập 2 trang 39 SBT Sinh học 6

Bài tập 3 trang 40 SBT Sinh học 6

Bài tập 7 trang 40 SBT Sinh học 6

4. Hỏi đáp Bài 20 Chương 4 Sinh học 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

NONE
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF