RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 39 SGK Sinh 11

Giải bài 5 tr 39 sách GK Sinh lớp 11

Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

a. Diệp lục a.                                                          

b. Diệp lục b.

c. Diệp lục a, b.                                                      

d. Diệp lục a, b và carôtenôit.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là: diệp lục a và diệp lục b

⇒ Đáp án: c

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 39 SGK Sinh 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1