Sinh học 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em được tìm hiểu về quá trình tổng hợpphân giải các chất của vi sinh vật, qua đó thấy được vai tròý nghĩa rất lớn của vi sinh vật trong đời sống thực tiễn con người.

Tóm tắt lý thuyết

1. Quá trình tổng hợp

 • Vi sinh vật có thời gian phân đôi ngắn nên quá trình hấp thu, chuyển hoá, tổng hợp các chất của tế bào diễn ra rất nhanh.
 • Vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp các thành phần tế bào của chính mình như: prôtêin, polisaccarit, lipit và axít nucleic … từ các hợp chất đơn giản hấp thụ từ môi trường.
  • Tổng hợp protein: aa (liên kết peptit) → chuỗi polipeptit → protein
  • Tổng hợp polysaccarit:
   • VK và tảo: cần hợp chất mở đầu ADP-glucozơ được tạo thành từ glucozơ-1-P.
   • Phương trình: (Glucozơ)n + ADP-glucozơ → (Glucozơ)n+1 +ADP.
  • Tổng hợp lipit: Glyxeron + các axit béo → lipit
  • Tổng hợp axit nucleic:
   Bazơ nitơ
   Đường 5C → nucleotit → axit nucleic
   H3PO4
 • ​Ứng dụng:
  •  Sản xuất các aa quý: axit glutamic, lysin...
  • Sản xuất các protein đơn bào giàu dinh dưỡng
  • Sản xuất kháng sinh
  • Sản xuất thức ăn chăn nuôi

2. Quá trình phân giải

a. Phân giải prôtêin và ứng dụng

 • Quá trình phân giải các prôtêin phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vsv tiết prôtêaza ra môi trường. Các axit amin này được vsv hấp thu và phân giả đểtạo thành năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.
 • Ứng dụng: phân giải prôtêin của cá và đậu tương để làm nước mắm, nước chấm …

b. Phân giải polisccharit và ứng dụng

 • Lên men êtilic: Tinh bột Nấm (đường hoá) Glucôzơ Nấm men rượu Êtanol + CO2
 • Ứng dụng: sản xuất rượu, bia, làm nở bột mì
 • Lên men lactic:
  • Tinh bột Vi khuẩn lactic đồng hình Axit lactic
  • Tinh bột Vi khuẩn lactic dị hình Axit lactic + CO2 + Êtanol + Axit axêtic …
 • Ứng dụng: làm sữa chua, muối chua, ủ chua các loại rau quả, thức ăn gia súc

c. Phân giải xenlulôzơ

 • Vi sinh vât có khả năng tiết ra hệ enzim phân giải xenlulôzơ để phân giải xác thực vật làm cho đất giàu dinh dưỡng và tránh ô nhiễm môi trường.

Sự phân giải xenlulozo

3. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải

 • Tổng hợp và phân giải là 2 quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào.
 • Con người đã sử dụng mặt có lợi và hạn chế mặt có hại của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật → phục vụ cho đời sống và bảo vệ môi trường.

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nắm được sơ đồ tổng hợp các chất ở vi sinh vật và quá trình phân giải các chất.
 • Nêu được ví dụ về vai trò của quá trình tổng hợp và phân giải vi sinh vật trong thực tiễn

Các em cố gắng luyện tập trắc nghiệm Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật và bài tập SGK để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp để cộng đồng sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Thực hành Lên men êtilic và lactic ở bài tiếp theo nhé!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo