ON
ADMICRO

Ôn tập Sinh học 6 Chương 8 - Các nhóm thực vật

Hãy để Hoc247 giúp các em tóm tắt các kiến thức trọng tâm của Các nhóm thực vật thông qua bộ tài liệu Ôn tập Sinh học 6 Chương 8. Không chỉ thế, các em có thể xem lại lý thuyết và các bài tập SGK ngay trên bộ đề một cách thuận tiện. Bộ đề còn có các câu hỏi ôn tập chương giúp các em củng cố lại kiến thức bài học. Nội dung chi tiết các em xem tại đây. 

VDO.AI

 

1=>1