Trắc nghiệm Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh - The future perfect continuous

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn