Trắc nghiệm Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh - The past perfect continuous tense

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn