Trắc nghiệm Danh động từ và động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập tổng hợp Danh động từ và động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

Được đề xuất cho bạn