Trắc nghiệm Thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - The future perfect and the future perfect continuous tenses

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm so sánh thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn