Trắc nghiệm Thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - The future perfect and the future perfect continuous tenses

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm so sánh thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

Được đề xuất cho bạn