Trắc nghiệm Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh - The future perfect tense

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn