Trắc nghiệm Thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh - The future continuous tense

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm về Thì tương lai tiếp diễn nhằm củng cố kiến thức vừa học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn