Trắc nghiệm Thì tương lai đơn và thì tương lai gần trong tiếng Anh - The simple future and near future tenses

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập tổng hợp thì tương lai đơn và thì tương lai gần trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

Được đề xuất cho bạn