Trắc nghiệm Thì tương lai đơn và thì tương lai gần trong tiếng Anh - The simple future and near future tenses

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập tổng hợp thì tương lai đơn và thì tương lai gần trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn