Trắc nghiệm Thì tương lai gần trong tiếng Anh - The near future tense

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập về thì tương lai gần trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best answer

  What ________ tonight?

  • A. are you going to do
  • B. do you do
  • C. will you do 
  • D. did you do
  • A. will 
  • B. is
  • C. is going to
  • D. have to
  • A. am going to
  • B. is going to
  • C. are going to
  • D. will go to 
  • A. will
  • B. have to
  • C. must
  • D. is going to
  • A. are not going to
  • B. is not going to
  • C. am not going to
  • D. will not

Được đề xuất cho bạn