Trắc nghiệm Thì tương lai đơn trong tiếng Anh - The simple future tense

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập ngữ pháp về Thì tương lai đơn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

  • A. will happen only
  • B. will only happen
  • C. happen
  • D. are going to happen
  • A. will meet
  • B. are going to meet
  • C. meet
  • D. is meeting
  • A. adore
  • B. is going to adore
  • C. will adore
  • D. are going to adore
  • A. anticipated
  • B. are going to anticipate
  • C. will anticipated
  • D. will anticipate
  • A. will not be
  • B. will be not
  • C. not will be
  • D. is not going to
  • A. am not late
  • B. don't be late
  • C. will not be late
  • D. not be late

Được đề xuất cho bạn