Trắc nghiệm Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh - The past perfect and past perfect continuous tenses

Để ôn tập kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập tổng hợp Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

Được đề xuất cho bạn