Trắc nghiệm Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh - The past perfect tense

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập về Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh nhằm củng cố kiến thức vừa được học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

Được đề xuất cho bạn