Trắc nghiệm Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh - The past continuous tense

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia trắc nghiệm bài tập về Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn