Trắc nghiệm Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh - The past continuous tense

Mời các em tham gia trắc nghiệm bài tập về Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn