Trắc nghiệm Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh - The past simple tense

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm tổng hợp Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh do học247 biên soạn để củng cố kiến thức mới học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

Được đề xuất cho bạn